ADP - agenda dopravních přestupků

Vysokorychlostní vážení

  • Váhy pro kontrolní vysokorychlostní vážení silničních vozidel jsou určeny pro měření celkové hmotnosti vozidla a zatížení na nápravu nebo skupinu náprav, případně dalších parametrů vozidla vyžadovaných zvláštním předpisem a to přímo za jízdy vozidla na jeho trase. Našim cílem bylo umístit technické zařízení, které umožní vysokorychlostní vážení silničních vozidel. Jeho grafické umístění je známé „odborné veřejnosti". Naší snahou je, aby dopravci nepřetěžovali silniční vozidla a aby nedocházelo k ničení povrchu vozovky v oblasti města a jeho okolí. Nadměrné přetěžování vozidel silniční dopravy vede jednak k soustavnému ničení samotných vozidel a současně k destruktivnímu ničení komunikací všech druhů. Jejich neustálé opravy znamenají nekonečné množství uzavírek, objížděk a dalších dopravních omezení. Zavedením tohoto systému má významný, bohužel pouze lokální podíl na eliminaci všech výše zmíněných problémů.

    Toto zařízení je umístěno, co do polohy ve strategicky významném bodě na vjezdu do města a je obtížné jej objet vedlejšími komunikacemi. Za dobu provozu máme poznatky, že došlo k radikální změně chování autodopravců. Významně to přispívá k nepřetěžování vozidel, tudíž nedochází tak k jejich opotřebení a současně nedochází k ničení krajských a místních komunikací. Změna v chování dopravců má významný dopad na životní prostředí.

  • vysokorychlostní vážení