ADP - agenda dopravních přestupků

Úsekové měření rychlosti

Praxe související s měřením rychlosti u motoristů není v Česku výrazně odlišná od zbytku Evropy. Používají se mikrovlnné, laserové a pasivní radary. Specialitou je pak tzv. úsekové měření rychlosti. To zaznamená časy průjezdu vozu na začátku a na konci zóny. Na základě vzdálenosti mezi těmito body pak spočítá průměrnou rychlost.

Rozhoduje průměrná, nikoliv okamžitá rychlost

Zatímco při běžném měření rychlosti pracuje radar v konkrétním okamžiku, u úsekového měření rozhoduje průměrná rychlost. To znamená, že pokud do měřeného úseku vlétneme rychle, máme šanci výrazně zpomalit (anebo třeba zastavit u krajnice) tak, aby průměrná rychlost v daném úseku nepřekonala zákonné, případně institucionálně stanovené maximum.

Spravedlivější než běžné měření?

Zóny s úsekovým měřením u nás vyrostly jako houby po dešti teprve poměrně nedávno. Leckterý řidič na ně spílá. Pravdou nicméně je, že jsou většinou spravedlivější než klasické radary pracující v konkrétním časovém bodě. Zejména u měření rychlosti, jejichž společenská prospěšnost by se dala zpochybnit (tj. měří se hned na hranici obce za účelem vybrat co největší obnos na pokutách), hrozí, že i jinak ohleduplný řidič pojede na přehledném okraji obce výrazněji nad povolenou hranicí, aby zanedlouho zpomalil na povolených 50 km/h.

Ukažme si to na příkladu. Přijíždíte do obce, na jejímž okraji vás změří nad míru iniciativní policejní hlídka, příp. stacionární radar. V tuto chvíli jedete 71 km/h. Postupně ale brzdíte a po dalších sto metrech už jedete povolenou padesátkou. Literou zákona vám hrozí pokuta 2500 Kč, ve správním řízení až 5000 Kč, a ztráta tří bodů (pokud vás policie chytí na místě). A pokud podobný prohřešek spácháte dvakrát či vícekrát za 12 měsíců, jste na 1 měsíc až půl roku odkázáni na autobus či vlak.

Pokud ale tímto způsobem vlétnete do zóny úsekového měření a pak zpomalíte (jako v prvním případě), vaše průměrná rychlost bude dost možná jen lehce nad 50 km/h, možná ani to ne. Kárnému postihu ze strany autorit tak patrně uniknete.

Úsekové měření je viditelné

Zatímco měřící policejní hlídky se často ukrývají v houštinách, začátek úsekového měření je vždy na cestě vyznačen vodorovnou čárou. Když pak lehce pozvednete hlavu, uvidíte nainstalovanou kameru, kterak snímá registrační značky provinilců. Jak bylo řečeno výše, dobrou zprávou je, že i pokud do takového úseku vjedete rychle, máte stále šanci velkému oku ukázat, že patříte mezi problémy nezpůsobující a zákony dodržující většinu. Určitě tedy doporučujeme dávat na cestu pozor – ne jen kvůli bezpečnosti, ale také proto, abyste bezdůvodně neulevili své peněžence.

Šťastní motocyklisté

O určitém štěstí mohou v souvislosti s úsekovým měřením mluvit jezdci na jednostopých strojích. Řada kamer v zónách úsekového měření totiž dokáže zachytit pouze přední SPZ. A jelikož motorka žádnou takovou SPZ nemá, ujde případný hříšník postihu. I tak ale doporučujeme obezřetnost. Neplatí to všude. Technologie se totiž posouvají a koncept pro zachycení motocyklů už máme navržený.

 

měření rychlosti