ADP - agenda dopravních přestupků

Detekce jízdy na červenou

  • Systém je pro detekci a dokumentaci vozidel, která projedou na světelných křižovatkách na červený signál. Kamery pro rozpoznání SPZ/RZ (ANPR kamery) zachytí vozidla projíždějící na červenou na příčné čáře (stop‑čára). Přehledová kamera detekuje a dokumentuje signální obraz příslušného světelného signálu a také zaznamenává situaci uvnitř křižovatky a pohyb vozidel. Díky neintruzivnímu technickému řešení systému není třeba připojení k řadiči či jiným technickým prvkům světelné signalizace.

  • měření rychlosti