ADP - agenda dopravních přestupků

Parkování

  • Kontrola oprávněnosti parkování v ZPS probíhá prostřednictvím speciálního vozidla. To je vybavené 4 kamerami pro čtení RZ s infra přísvitem pro automatické rozpoznávání RZ a 2 kamerami přehledovými s infra přísvitem pro fotodokumentaci. Celý systém kontroly je automatizovaný a založený na uzavřeném systému sběru dat. Řidič monitorovacího vozidla nevidí sbíraná data a zobrazují se mu jen nejbližší body trasy, kterou musí projet. RZ vozidel se online odesílají do systému SIC, kde se automaticky zpracovávají.

  • měření rychlosti