ADP - agenda dopravních přestupků

Měření okamžité rychlosti

  • Systém pro certifikované měření okamžité rychlosti je v konkrétním přesně definovaném řezu komunikace a je velmi významným telematickým prvkem, který radikálně přispívá ke snížení rychlosti přijíždějícího proudu vozidel např. na vjezdu do obce. Jeho použití a instalace v běžných provozních podmínkách je téměř bez omezení a jeho odpovídající funkčnost je zajištěna nezbytností získání potřebného certifikátu od pověřené certifikační společnosti. To uživateli dává velmi vysokou garanci dané funkce zařízení za všech relevantních provozních podmínek. Účinnost vynucení očekávaného chování řidičů je při důsledném uplatňování, resp. vymáhání detekovaných přestupků, velmi vysoká.

  • měření rychlosti