ADP - agenda dopravních přestupků

Služby ADP

ADP – nástroj k efektivnímu zpracování dopravních přestupků zaznamenaných automatizovanými systémy

Zaměření / účel řešení, pro koho je vhodné

ADP je spolu se systémy automatizované detekce přestupků určená pro potřeby městské policie a potřeby obcí a měst s místně příslušným správním orgánem. Díky vysoké míře optimalizací a zaměření na hromadné činnosti v celém procesu řešení přestupků, je ADP optimálním řešením pro obce a města s větším počtem řešených přestupků, v řádu tisíců přestupků měsíčně a více. ADP nabízí unikátní poměr cena/výkon z pohledu efektivity práce uživatele a umožňuje zpracovat maximum přestupků s minimem referentů správních orgánů a strážníků městské policie.

Charakteristika, vlastnosti a funkčnost řešení

ADP je nový produkt, vyvíjený od roku 2018, který zcela nahrazuje předešlý systém SDP, jenž byl vyvíjen kontinuálně od roku 2005 jako první svého druhu na trhu ČR. Vývoj nového produktu ADP byl zahájen s cílem poskytnout městům a obcím zcela nový, univerzálnější a maximálně efektivní systém pro zpracování dat z měřících zařízení všech výrobců, pro všechny typy přestupků a správu dopravních přestupků s podporou komplexního procesu přestupkového a správního řízení v souladu s platnou legislativou. ADP je vždy plně integrována do prostředí zákazníka a to jak v případě implementace v místě, tak při využití agendy formou služby. Spolu se ADP nabízí ICZ i zajištění komplexní dodávky jakéhokoli automatizovaného měřícího zařízení na trhu ČR. Nedílnou součástí služeb ICZ je plná podpora produkčního provozu.