ADP - agenda dopravních přestupků

Software ADP

  • Nabízíme komplexní řešení pro validaci a správu dopravních přestupků
  • Jednotný nástroj pro práci nad přestupkem od městské policie přes správní orgán
  • Pokročilé nástroje zpracování obrazu (čtení RZ, stát registrace, zastření spolujezdce, ...)
  • Vysoce sofistikované procesní řešení s komplexními kontrolními mechanismy
  • Komplexní řešení přestupkového řízení od přijetí dat ze zařízení po odvolací procesy
  • Naprosté zaměření na intuitivní uživatelské prostředí a hromadné činnosti.

V rámci dodávky a zavádění informačního systému správy dopravních přestupků nabízíme

  • Konzultace k možnosti využití měřících systémů a navazujícího SW v prostředí zákazníkaVypracování komplexní předimplementační analýzy včetně integračních vazebImplementaci systému v prostředí zákazníka a integraci na navazující systémy třetích stran.
  • Uživatelskou podporu, support a maintenance systému v dlouhodobém časovém horizontu.
  • Další informace, shrnutí.

ADP je vždy nabízena s plnou integrací na navazující informační systémy, především spisové služby a pohledávkové systémy třetích stran. Nedílnou součástí je i přístup pro dotazy do systému centrálního registru vozidel, registru obyvatel a registru osob. ADP dále disponuje rozhraním pro napojení na hybridní poštu, informační systém datových schránek a další systémy dle potřeb zákazníka.